Mroczek

avatar

m mroczek

Obserwują: 15

 • Kaczawerr
 • Lipanett
 • Opaewela85
 • Koziolekan86
 • Kunhella
 • Nowanitka87
 • Wilkanet85
 • Kozzanna85
 • Lileczka81
 • Zochosia87
 • Kwiatka82
 • Kolega
 • Barthezz88
 • Wylaczpanto
 • Kokaa
 • Mroczek 25.06.2010

  Przesłanki:

  1. Termin średni musi być co najmniej raz rozłożony.

  2. Co najwyżej jedna przesłanka może być przecząca.

  3. Co najwyżej jedna przesłanka może być szczegółowa.

  Wniosek:

  4. Zawsze i tylko wtedy, gdy przesłanka jest przecząca to i wniosek jest przeczący.

  5. Jeżeli jest przesłanka szczegółowa, to i wniosek jest szczegółowy,

  jeżeli zaś wniosek jest ogólny, to obie przesłanki muszą być ogólne.

  6. Termin rozłożony we wniosku musi być rozłożony w przesłance.

  7. Jeżeli do wyboru zostały przesłanki zarówno ogólne i szczegółowe,

  należy wybrać szczegółowe....

 • Mroczek 24.06.2010

  WYKŁAD I  Temat: Wprowadzenie do logiki. Logiczna teoria języka.

  Wykładowca: Prof. T. Gizbert-Studnicki

  1. Podział logiki:

  a) Logika formalna – bada schematy wnioskowań niezawodnych, tzn. takich, które od

  prawdziwych przesłanek prowadzą zawsze do prawdziwych wniosków.

  · Tradycyjna

  · Klasyczna – Klasyczny Rachunek Zdań (KRZ)

  b) Semiotyka logiczna – bada logiczne właściwości języka, dąŜy do tego, aby język uczynić

  metodą badawczą.

  · Syntaktyka – Teoria składni. Bada relacje zachodzące wewnątrz języka, pomiędzy

  jego elementami.

  · Semantyka – Bada relacje pomiędzy językiem, a...

 • Mroczek 08.02.2010

  WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

  pytania egzaminacyjne  1. Z hermeneutyką prawniczą daje się powiązać pojęcia:[„4 główne idee rozumienia” i były to:językowość, historyczność, przedrozumienie, struktura cyrkularna rozumienia (tzw. Koło hermeneutyczne)]

  (a) audytorium partykularnego

  (b) językowości

  (c) czystej metody normatywnej

  (d) sylogizmu prawnego


  2. Można wyróżnić hermeneutykę: [wyróżnione są dwa nurty: metodologiczny i filozoficzny (ontologiczny/fenomenologiczny). ]

  (a) ontologiczną (fenomenologiczną)

  (b) topiczno-retoryczną

  (c) twardą

  (d) miękką


  3. Za twórcę szkoły...

 • Mroczek 01.02.2010

  5. „Socjalizm naukowy”

  Klasycy: Marks, Engels

  Karl Heinrich Marx – Marks (1818-1883)

  Friedrich Engels (1820-1895)

  najważniejszymi źródłami ideologicznymi marksizmu były:

  (a)klasyczna ekonomia angielska

  (b)socjalizm utopijny

  (c)klasyczna filozofia niemiecka

   do socjalizmu potrzebna jest rewolucja

   główny wpływ na naturę człowieka ma praca

   wykorzystywanie pracowników do jak największego zysku prowadzi do ich alienacji

   alienacja tworzy z pracy czyn automatyczny, a co za tym idzie powoduje zanik osobowości

   konieczność likwidacji własności prywatnej i podziału pracy

 • Mroczek 01.02.2010

  Historia doktryn politycznych i prawnych.

  Część I

  1. Starożytność

  1.1. Myśl monarchiczna starożytnego wschodu

   łączenie sfery politycznej i religijnej

   nierówności społeczne usankcjonowane religijnie (hierarchia)

   zasada boskości władzy państwowej, prawo pochodzenia boskiego

   wykorzystywanie ideologii do mistyfikowania rzeczywistości (np. państwo dobrem wspólnym)

   Zaratustra: Prawo to sprawiedliwość

  1.2. Od idei arystokratycznej do pochwały demokracji

   Obraz Grecji u Homera

   monarchia niekwestionowaną zasadą ustroju, król z łaski boga (Zeusa), monarchia...

 • Mroczek 28.01.2010
  259205


  SZTUKA NEGOCJACJI PRAWNICZYCH

  pytania egzaminacyjne


  1. Negocjacje są uprawnioną metodą rozwiązywania sporów w następujących koncepcjach prawa:

  (a) pozytywistycznych,

  (b) niepozytywistycznych,

  (c) topiczno-retorycznych,

  (d) ekonomicznych.  2. Można wyróżnić następujące modele negocjacyjne:

  (a) ekonomiczny,

  (b) erudycyjny,

  (c) dialektyczno-logiczny,

  (d) argumentacyjny.  3. Podstawowym kryterium stosowanym w modelu argumentacyjnym jest:

  (a) skuteczność,

  (b) zdrowy rozsądek,

  (c) słuszność,

  (d) racjonalność.

  4. Podstawowym kryterium w modelu topiczno-retorycznym jest:

  (a) sprawiedliwość,

  (b)...

 • Mroczek 21.01.2010

  1. The Argument from below:

  (a) sformułował Popper

  (b) dotyczy niezdeterminowania przekładu

  (c) wykorzystuje wyrażenie gavagai

  (d) żadne z powyższych

  2. O tym, że z syntaktyki nie można wygenerować semantyki, przekonuje:

  (a) Turing

  (b) Platon goedel

  (c) Searle

  (d) żaden z powyższych

  3. Wedle Kartezjusza możemy zwątpić:

  (a) w dane dostarczane przez zmysły

  (b) w to, że 2+2=4

  (c) w to, że myślimy

  (d) w żadne z powyższych

  4. Wedle Kartezjusza, prawda to:

  (a) relacja pomiędzy słowami a ideami

  (b) inaczej koherencja

  (c) relacja pomiędzy ideami a rzeczami

  (d) sposób na odcudzysłowienie

  5....

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.